Devínska Nová Ves

Nedostatočné prepojenie

Devínska Nová Ves - Eisnerova


04. novembra 2014

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 
Október 2014

Odstavené auto z Revúcej

Devínska Nová Ves - Eisnerova


11. októbra 2014

10 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Chýbajúci kôš

Devínska Nová Ves - Kalištná


08. októbra 2014

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 
September 2014

Chýbajúci kôš

Devínska Nová Ves - Štefana Králika


25. septembra 2014

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Zástavka Novoveská-chýbajúca časť na bezpečný prechod chodcov

Devínska Nová Ves - Istrijská


10. septembra 2014

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Neplatná STK a EK

Devínska Nová Ves - J. Smreka


05. septembra 2014

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 
August 2014

Nepokosaná tráva

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana


29. augusta 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Chýbajúci kryt hydrantu

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana


25. augusta 2014

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Bezbariérové úpravy

Devínska Nová Ves - Eisnerova


11. augusta 2014

15 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Chýbajúci obrubník - nezakrytá diera na ulici Pavla Horova

Devínska Nová Ves - Pavla Horova


05. augusta 2014

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Automobil bez ŠPZ mesiace zaberajúci miesto na Štefana Králika

Devínska Nová Ves - Štefana Králika


05. augusta 2014

5 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 
Jún 2014

Popísaný prechod pre chodcov

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana


29. júna 2014

5 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Státie v križovatke

Devínska Nová Ves - J. Poničana


29. júna 2014

7 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Dlhodobo parkujúce auto

Devínska Nová Ves - M. Marečka


28. júna 2014

6 komentárov

Zodpovednosť: Iné

Neriešený
 

Chýbajúce lavičky

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana


27. júna 2014

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený