Devínska Nová Ves

Chybajúci prechod pre chodcov

Devínska Nová Ves - Opletalova


25. mája 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Žiadosť o dosadenie stromov

Devínska Nová Ves - Uhrovecká


21. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Nelegálna skládka odpadu Uhrovecká 16

Devínska Nová Ves - Uhrovecká


18. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Dlhodobo odstavené vozidlo na ulici Štefana Králika

Devínska Nová Ves - Štefana Králika


16. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Preplnené koše

Devínska Nová Ves - Na hriadkach


15. mája 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 

Kto zabil zdravé stromy?

Devínska Nová Ves - Kalištná


14. mája 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Dlhodobo odstavené vozidlo v DNV na Zavadilovej ulici

Devínska Nová Ves - Zavadilova


09. mája 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Posunutie prechodu pre chodcov

Devínska Nová Ves - Istrijská


08. mája 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zanedbaný chodník

Devínska Nová Ves - M. Marečka


07. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
 
V riešení
 

Rozbitá informačná tabuľa

Devínska Nová Ves - Janšákova


03. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 
Apríl 2018

Poškodená lavička na detskom ihrisku

Devínska Nová Ves - Pavla Horova


24. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Ihrisko Jana Smreka

Devínska Nová Ves - J. Smreka


24. apríla 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 
Neriešený
 

Chýbajúca svetelná signalizácia

Devínska Nová Ves - Eisnerova


20. apríla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý