Dúbravka, Naposledy zodpovedané

Smetisko Na vrátkach pri regulačnej stanici SPP

Dúbravka - Na vrátkach


30. júna 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Lavička na pieskovisku na Ožvoldíkovej

Dúbravka - Ožvoldíkova


16. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Vrak

Dúbravka - Saratovská


14. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Každodenné celodenné blokovanie odvozu odpadu obmedzovanie

Dúbravka - Jura Hronca


11. júna 2018

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Pieskovisko na Valachovej

Dúbravka - Valachovej


22. apríla 2018

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Stavebný odpad ul. Bošániho

Dúbravka - Bošániho


12. júla 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Rozbitý chodník

Dúbravka - Saratovská


30. marca 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Padajúce zábradlie

Dúbravka - Bazovského


10. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Odpad na ulici Karola Adlera

Dúbravka - Karola Adlera


03. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 
Vyriešený
 
V riešení
 

Upchaté kanále

Dúbravka - Bazovského


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Upchaté kanálové vpúšte

Dúbravka - Červeňákova


10. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Budúci výtlk

Dúbravka - DK Dúbravka


25. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Neriešený
 

Špina lístie neporiadok

Dúbravka - Bazovského


28. júna 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený