Dúbravka, Naposledy aktualizované

Nocľah v aute

Dúbravka - Dúbravčická


15. apríla 2018

5 komentárov 4 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Rozbitý chodník

Dúbravka - Saratovská


30. marca 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Každodenné celodenné blokovanie odvozu odpadu obmedzovanie

Dúbravka - Jura Hronca


11. júna 2018

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Podnet na odstránenie dlhodobo odstavených vrakov na parkovisku

Dúbravka - Švantnerova


08. marca 2018

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zmena org. dopravy - železničný podjazd Hornbach smer Dúbravka

Dúbravka - Agátová


25. apríla 2018

26 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Brloh túlavých mačiek - ul. M. Schneidera Trnavského

Dúbravka - M. Schneidera Trnavského


02. júla 2018

6 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Vyjazdený trávnik

Dúbravka - Homolova


27. júna 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Neriešený
 

Vytekajúca odpadová voda na chodník

Dúbravka - Jura Hronca


26. augusta 2017

14 komentárov 6 aktualizácií

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Dlhodobo odstavené autá na parkovisku Bošániho ulici

Dúbravka - Bošániho


16. mája 2017

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Nebezpečná budova bývalej pošty

Dúbravka - Saratovská


07. júla 2016

3 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Zlomený konár na breze nad chodníkom do škôlky

Dúbravka - Harmincova


06. júna 2018

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Zlomený strom ul. Plachého

Dúbravka - Plachého


24. apríla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Vytlky

Dúbravka - Strmé sady


07. júna 2016

2 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Bordel pri elektrickovej zastávke svantnerova?

Dúbravka - M. Schneidera Trnavského


05. novembra 2017

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Orezy v parčiku na Bazovského 16 - 18

Dúbravka - Bazovského


11. septembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení