Dúbravka

Dočarbané lavičky a zastávka MHD Švantnerova

Dúbravka - Švantnerova


18. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

V riešení
 

Grafity a čarbanica na soche

Dúbravka - M. Schneidera Trnavského


18. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Padajúci múrik

Dúbravka - Landauova


18. októbra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Dopravné značenie zákaz parkovania

Dúbravka - Landauova


18. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Dopravné značenie - prechod pre chodcov

Dúbravka - Bazovského


18. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Dopravné napojenie na projekt Pekná vyhliadka 3

Dúbravka - Martina Granca


17. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Elektronické zaslanie žiadosti

Dúbravka - kpt. Jána Rašu


17. októbra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 
V riešení
 

Dlhodobý vrak

Dúbravka - Dúbravčická


15. októbra 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Parkovanie, M. Sch.Trnavského14

Dúbravka - M. Schneidera Trnavského


14. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Poškodená lavička v parku pred ZŠ Beňovského 1

Dúbravka - Beňovského


13. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Skládka rozbitých monitorov a televízorov

Dúbravka - Lipského


11. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Spadnutá značka

Dúbravka - Kristy Bendovej


10. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Vylomená značka

Dúbravka - Pod záhradami


09. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení