Dúbravka

Obnova chodníkov v okolí lekárne Saratovská

Dúbravka - Saratovská


19. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Neporiadok v lese.

Dúbravka - K Horárskej studni


18. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Zlomené konáre - Sekurisova

Dúbravka - Sekurisova


18. decembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Vrak Saabu bez EČV a platnej TK a EK na Hanulovej ulici

Dúbravka - Hanulova


17. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Zničený trávnik a zablátený chodník na Gallayovej

Dúbravka - Gallayova


17. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 
V riešení
 

Auta obchadzajú zábrany

Dúbravka - Talichova


15. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Uzavretý
 

Odpadky pod nadchodom k starej pošte ul.Saratovska

Dúbravka - Saratovská


15. decembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Neoznačená stavba, ulica Pod Záhradami

Dúbravka - Pod záhradami


15. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Zlomený konár

Dúbravka - Talichova


11. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Zákaz parkovanie pred kontajnerovým stojiskom

Dúbravka - Považanova


11. decembra 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Podnet k plánovanej rekonštrukcii Hanulovej ulice 2018

Dúbravka - Hanulova


11. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Neodpratané lístie Nejedlého 43

Dúbravka - Nejedlého


06. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 
November 2017

Mačky v opustenej záhradke

Dúbravka - Pod záhradami


21. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Veľmi poškodené schodisko

Dúbravka - Repašského


21. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení