Dúbravka, Vyriešené podnety

Graffiti na Žihadielku

Dúbravka - Valachovej


20. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Nový billboard na Alexyho

Dúbravka - Janka Alexyho


20. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Nevynesený odpadkový kôš - detské ihrisko

Dúbravka - Hanulova


19. septembra 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Parkovanie na vodovodnej uzavere

Dúbravka - Pod záhradami


18. septembra 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Zničená lavička

Dúbravka - Švantnerova


17. septembra 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Vrecia s odpadom priamo pri Miestnom úrade

Dúbravka - Žatevná


09. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Hlučná bránka

Dúbravka - Ušiakova


04. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 
August 2018

Nepojazdný vrak Renault Clio, Ušiakova 12

Dúbravka - Ušiakova


29. augusta 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Nebezpečné dopr. značenie reko ul. Pod záhradami

Dúbravka - Pod záhradami


22. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Zbytočné dopravné značenie ul. K Horánskej studni

Dúbravka - K Horánskej studni


16. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Upchaté kanalizačné vpúšte ul. Tranovského

Dúbravka - Tranovského


16. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Otvorený el. rozvádzač na ihrisku Pekníkova

Dúbravka - Pekníkova


16. augusta 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Oprava detskej hojdačky

Dúbravka - kpt. Jána Rašu


11. augusta 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Dlhá červená na semafore pre chodcov - Lamač

Dúbravka - Bagarova


10. augusta 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený