Karlova Ves, Najobľúbenejšie

Neriešený
 
meno užívateľa

Svojvoľné vybudovanie parkoviska pri Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta
13. novembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie18
Neriešený
 
meno užívateľa

Pokládka asfaltu na chodníku na Karloveskej 1

Karlova Ves - Karloveská
14. novembra 2020 Komentáre16 Hodnotenie17
V riešení
 
meno užívateľa

Návrh na výsadbu stromov pri OD Centrum

Karlova Ves - Zohorská
20. novembra 2020 Komentáre3 Hodnotenie15
Neriešený
 
meno užívateľa

Umiestnenie nových stožiarov na Botanickej

Karlova Ves - Botanická
10. júna 2020 Komentáre58 Hodnotenie13
Neriešený
 
meno užívateľa

Nekvalitne vyasfaltovaný chodník na ul. Nad lúčkami 22

Karlova Ves - Nad lúčkami
02. mája 2020 Komentáre12 Hodnotenie12
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zneužívanie vyhradeného parkovania na ul. Nad lúčkami 55

Karlova Ves - Nad lúčkami
12. augusta 2020 Komentáre6 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Nevhodné lampy nad dlhodielskou pešou zónou

Karlova Ves - Pribišova
01. septembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Verejný poriadok na nových el. zastávkach v Karlovej Vsi

Karlova Ves - Karloveská
27. októbra 2020 Komentáre2 Hodnotenie10
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedokončená križovatka Karloveská-Molecova

Karlova Ves - Karloveská
04. novembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúci chodník k zastávke Riviéra

Karlova Ves - Karloveská
06. novembra 2020 Komentáre12 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Medzery v novom zábradlí na zastávke Riviéra

Karlova Ves - Karloveská
11. novembra 2020 Komentáre4 Hodnotenie10
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rozkopaný chodník v križovatke J. Stanislava-Tománkova

Karlova Ves - Jána Stanislava
01. júna 2021 Komentáre3 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Posprejované nové súčasti karloveskej radiály

Karlova Ves - Karloveská
30. septembra 2020 Komentáre9 Hodnotenie9
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dlhodobo odstavené vozidlo na Ul. J. Stanislava 2

Karlova Ves - Jána Stanislava
03. novembra 2020 Komentáre9 Hodnotenie9
V riešení
 
meno užívateľa

Zneužívanie vyhr. parkovania na Ul. H. Meličkovej 28

Karlova Ves - Hany Meličkovej
30. decembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie9