Karlova Ves, Najobľúbenejšie

Neriešený
 
meno užívateľa

Svojvoľné vybudovanie parkoviska pri Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta
13. novembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie18
Neriešený
 
meno užívateľa

Pokládka asfaltu na chodníku na Karloveskej 1

Karlova Ves - Karloveská
14. novembra 2020 Komentáre16 Hodnotenie17
V riešení
 
meno užívateľa

Návrh na výsadbu stromov pri OD Centrum

Karlova Ves - Zohorská
20. novembra 2020 Komentáre4 Hodnotenie15
Neriešený
 
meno užívateľa

Umiestnenie nových stožiarov na Botanickej

Karlova Ves - Botanická
10. júna 2020 Komentáre58 Hodnotenie13
Neriešený
 
meno užívateľa

Nekvalitne vyasfaltovaný chodník na ul. Nad lúčkami 22

Karlova Ves - Nad lúčkami
02. mája 2020 Komentáre13 Hodnotenie12
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodzovanie rozchodníka na zastávke Botanická záhrada

Karlova Ves - Botanická
16. júna 2021 Komentáre6 Hodnotenie11
V riešení
 
meno užívateľa

Burina na obnovenej Karloveskej radiále

Karlova Ves - Karloveská
14. septembra 2021 Komentáre5 Hodnotenie11
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zneužívanie vyhradeného parkovania na ul. Nad lúčkami 55

Karlova Ves - Nad lúčkami
12. augusta 2020 Komentáre6 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Nevhodné lampy nad dlhodielskou pešou zónou

Karlova Ves - Pribišova
01. septembra 2020 Komentáre7 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Verejný poriadok na nových el. zastávkach v Karlovej Vsi

Karlova Ves - Karloveská
27. októbra 2020 Komentáre3 Hodnotenie10
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedokončená križovatka Karloveská-Molecova

Karlova Ves - Karloveská
04. novembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie10
Neriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci chodník k zastávke Riviéra

Karlova Ves - Karloveská
06. novembra 2020 Komentáre15 Hodnotenie10
Neriešený
 
meno užívateľa

Medzery v novom zábradlí na zastávke Riviéra

Karlova Ves - Karloveská
11. novembra 2020 Komentáre4 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Nové stožiare v strede chodníka na Tománkovej

Karlova Ves - Tománkova
12. mája 2021 Komentáre5 Hodnotenie10
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozkopaný chodník v križovatke J. Stanislava-Tománkova

Karlova Ves - Jána Stanislava
01. júna 2021 Komentáre6 Hodnotenie10