Karlova Ves

Opustená dodávka na Karloveskej 1/A

Karlova Ves - Karloveská


25. júna 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vrak (Ford) na Karloveskej 1/A

Karlova Ves - Karloveská


25. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Opustené BMW na Karloveskej 1/A

Karlova Ves - Karloveská


25. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Reorganizácia parkovania v Mlynskej doline

Karlova Ves - Staré grunty


21. júna 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
 

Vyhradené parkovanie na Starých gruntoch 49

Karlova Ves - Staré grunty


21. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Pajaseň žliazkatý na Dlhých dieloch

Karlova Ves - Hany Meličkovej


19. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Opustený Nissan na Kolískovej

Karlova Ves - Kolískova


18. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
 

Chýbajúce dopr. značenie na zast. Hany Meličkovej

Karlova Ves - Hany Meličkovej


17. júna 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vrak na Púpavovej 10

Karlova Ves - Púpavová


14. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Opustený Peugeot na Púpavovej 10

Karlova Ves - Púpavová


14. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Zanedbaná zeleň v lokalite Doktorov jarok

Karlova Ves - Sološnická


09. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Úprava nájazdu na chodnik na Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta


07. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Neorezané stromy pri zast. Segnerova

Karlova Ves - Karloveská


07. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 
Uzavretý
 

Poškodený koník na ihrisku na Tilgnerovej

Karlova Ves - Tilgnerova


04. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení