Karlova Ves

Poškodená značka IP 4 na Litovskej

Karlova Ves - Litovská


20. decembra 2017

7 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Neopravená rozkopávka na ul. Nad lúčkami

Karlova Ves - Nad lúčkami


20. decembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Smeti na trávniku na Majerníkovej 36/A

Karlova Ves - Majerníkova


20. decembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Krík v križovatke Lackova - Karloveská

Karlova Ves - Lackova


19. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Ulica Nad ostrovom po rozkopávke

Karlova Ves - Nad ostrovom


19. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Značka v chodníku na Beniakovej 6

Karlova Ves - Beniakova


18. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Objemný odpad na trávniku na Majerníkovej 36

Karlova Ves - Majerníkova


13. decembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Odstránená značka na Vretenovej

Karlova Ves - Vretenová


12. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Nefunkčné osvetlenie na Jurigovom nám. 5-7

Karlova Ves - Jurigovo námestie


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Siemens

V riešení
 

Odpad po odvezení kontajnera z Ul. F. Kostku

Karlova Ves - Nad lúčkami


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Vjazd do vnútrobloku na Ul. Ľ. Fullu 4-10 cez trávnik

Karlova Ves - Ľ. Fullu


09. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Poškodené svietidlo v podchode pri zast. Borská

Karlova Ves - Karloveská


05. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zľadovatelý chodník ku škôlke na Ul. Ľ. Fullu

Karlova Ves - Ľ. Fullu


05. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Posyp cesty na Borskej

Karlova Ves - Borská


03. decembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Neodpratané konáre na Ul. L. Sáru

Karlova Ves - L. Sáru


03. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený