Karlova Ves

Vozidlá vo dvore Beniakova - Ľ. Fullu

Karlova Ves - Beniakova


18. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
 

Opustené vozidlo na Púpavovej 30/A

Karlova Ves - Púpavová


17. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
 

Neviditeľný priechod pri zoo

Karlova Ves - Mlynská dolina


16. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Osadenie koša na Veternicovú 1

Karlova Ves - Veternicová


16. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Bezbariérový priechod pri križovatke Veternicová-Majerníkova

Karlova Ves - Veternicová


16. septembra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vytvorenie bezbariérového chodníka na Púpavovej 49

Karlova Ves - Púpavová


12. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Svah pri Donnerovej 25-31

Karlova Ves - Donnerova


12. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Poškodený chodník na Janotovej 14

Karlova Ves - Janotova


11. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Koš na exkrementy na ihrisku na Púpavovej 40?

Karlova Ves - Púpavová


09. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Opustené vozidlo na Nábělkovej 1

Karlova Ves - Nábělkova


09. septembra 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
 

Rozpadajúca sa vozovka na Janotovej 1

Karlova Ves - Janotova


07. septembra 2018

Zodpovednosť: Iné

Uzavretý
 

Kočíkom z Púpavovej do Líščieho údolia

Karlova Ves - Púpavová


06. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Osvetlenie na Donnerovej

Karlova Ves - Donnerova


04. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Siemens

Neriešený
 

Výtlk pri križovatke Donnerova - Čavojského

Karlova Ves - Donnerova


04. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Trojtýždňová oprava výtlkov na Púpavovej

Karlova Ves - Púpavová


04. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený