Karlova Ves

Výtlk na Starých gruntoch 332

Karlova Ves - Staré grunty


15. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Nepokosená tráva na Janotovej

Karlova Ves - Janotova


14. mája 2018

9 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vytrhnutá značka v Parku SNP

Karlova Ves - Líščie údolie


12. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Neostrihané stromy na Silvánskej 2

Karlova Ves - Silvánska


12. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Kosenie na Hodálovej

Karlova Ves - Hodálova


11. mája 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Chýbajúci kôš na Veternicovej 12-18

Karlova Ves - Veternicová


11. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Chýbajúce lavičky na Veternicovej 12-18

Karlova Ves - Veternicová


11. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Pokosený trávnik na Ul. Ferdiša Kostku

Karlova Ves - F. Kostku


11. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Opustené vozidlo na Hlaváčikovej 35

Karlova Ves - Hlaváčiková


11. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
 

Poklopy v križovatke Janotova - Molecova

Karlova Ves - Janotova


10. mája 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Stromy pred domom na Ul. Ľ. Fullu 38

Karlova Ves - Ľ. Fullu


09. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Iné

Uzavretý
 

Nepokosená tráva na Kuklovskej

Karlova Ves - Kuklovská


08. mája 2018

7 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Revitalizácia fontány

Karlova Ves - Karloveská


07. mája 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vrak na Ul. Ľ. Fullu 27

Karlova Ves - Ľ. Fullu


07. mája 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Nepokosená tráva na ul. Nad lúčkami 45-55

Karlova Ves - Nad lúčkami


07. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení