Karlova Ves

Výtlk na priechode na Karloveskej 4

Karlova Ves - Karloveská


09. novembra 2017

8 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Neodpratané konáre na ul. Dlhé diely I

Karlova Ves - Dlhé diely I


06. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Výtlk na chodníku na Majerníkovej 21

Karlova Ves - Majerníkova


06. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Parkovanie okolo zastávky Kuklovská

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Nefunkčný predajný stánok na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova


05. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Verejné osvetlenie na Donnerovej

Karlova Ves - Donnerova


04. novembra 2017

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Siemens

Vyriešený
 

Výtlky na parkovisku na Karloveskej 13-35

Karlova Ves - Karloveská


02. novembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Opustená Honda na ul. Dlhé diely I

Karlova Ves - Dlhé diely I


01. novembra 2017

5 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 
Október 2017

Zlé parkovanie na Ul. H. Meličkovej 17

Karlova Ves - Hany Meličkovej


27. októbra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Chátrajuci obecný nájomný dom a parkovisko na Ul. H. Meličkovej

Karlova Ves - Hany Meličkovej


27. októbra 2017

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zanedbané schody pri MŠ na Ul. Ľ. Fullu

Karlova Ves - Ľ. Fullu


27. októbra 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Skládka pod ulicou Nad lúčkami

Karlova Ves - Nad lúčkami


27. októbra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
Neriešený
 

Chýbajúci poklop pod Vedeckým parkom UK

Karlova Ves - Ilkovičova


27. októbra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Chýbajúce poklopy pod terasou na Jurigovom nám.

Karlova Ves - Jurigovo námestie


27. októbra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený