Karlova Ves, Magistrát hlavného mesta

Opustené vozidlo na Majerníkovej 11

Karlova Ves - Majerníkova


16. februára 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zosuv svahu nad Devínskou cestou

Karlova Ves - Devínska cesta


12. februára 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Zanesený kanál na Matejkovej

Karlova Ves - Matejkova


12. februára 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Skládka okolo areálu vodojemu na Baníkovej

Karlova Ves - Baníkova


06. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Upchatý kanalizačný vpust na Janotovej

Karlova Ves - Janotova


05. februára 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 
Január 2018

Základy pre reklamu pri zast. Segnerova

Karlova Ves - Karloveská


30. januára 2018

7 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Nastavenie semaforov v križovatke Molecova

Karlova Ves - Karloveská


09. januára 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Parkovanie v jazdných pruhoch na Ul. H. Meličkovej

Karlova Ves - Hany Meličkovej


06. januára 2018

10 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Poškodené opustené vozidlo pred Iuventou

Karlova Ves - Karloveská


05. januára 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 
December 2017

Smeti na trávniku na Majerníkovej 36/A

Karlova Ves - Majerníkova


20. decembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Poškodené svietidlo v podchode pri zast. Borská

Karlova Ves - Karloveská


05. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
November 2017

Dobudovanie parkovacích miest na Janotovej 14-16

Karlova Ves - Janotova


13. novembra 2017

5 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Vyjazdené kolaje na Molecovej

Karlova Ves - Molecova


13. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Výtlk na priechode na Karloveskej 4

Karlova Ves - Karloveská


09. novembra 2017

8 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Výtlk na chodníku na Majerníkovej 21

Karlova Ves - Majerníkova


06. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení