Karlova Ves, Magistrát hlavného mesta, Naposledy aktualizované, Vyriešené podnety

Chýbajúci bezbariérový priechod na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova


05. mája 2011

3 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Spadnutý strom na Kuklovskej 15

Karlova Ves - Kuklovská


24. septembra 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Poškodené retardéry pred FMFI UK

Karlova Ves - Ilkovičova


12. mája 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Poškodený mostík pri zoo

Karlova Ves - Mlynská dolina


15. októbra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Burina (Staré grunty)

Karlova Ves - Staré grunty


26. októbra 2013

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Opustená Honda na ul. Dlhé diely I

Karlova Ves - Dlhé diely I


01. novembra 2017

7 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Výtlk na priechode na Karloveskej 4

Karlova Ves - Karloveská


09. novembra 2017

9 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Poškodené svietidlo v podchode pri zast. Borská

Karlova Ves - Karloveská


05. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Poškodené obrubníky na Ul. H Meličkovej 21

Karlova Ves - Hany Meličkovej


30. júla 2017

3 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Garáž (Dlhé diely III)

Karlova Ves - Dlhé diely III


16. apríla 2013

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Prepadnutý chodník na Majerníkovej 1/B

Karlova Ves - Majerníkova


18. septembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Zvalená dopravná značka na Karloveskej 6/B

Karlova Ves - Karloveská


28. júla 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Spadnuté konáre stromov na Kuklovskej

Karlova Ves - Kuklovská


23. apríla 2017

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Miznúci priechod na Starých gruntoch

Karlova Ves - Staré grunty


02. septembra 2015

2 komentáre 6 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Prejazd cez chodnik pri zoo

Karlova Ves - Mlynská dolina


21. novembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený