Karlova Ves, Magistrát hlavného mesta, V riešení

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Parkovanie na chodníku pred SVP

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Zarastená značka pri obratisku Kuklovská

Karlova Ves - Kuklovská
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Ilegálna reklama nad zastávkou Nad lúčkami

Karlova Ves - Karloveská
Hodnotenie0
November 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Zabudnutá toaletná búdka na Starých gruntoch

Karlova Ves - Staré grunty
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Semafor pre chodcov na Devínskej ceste

Karlova Ves - Devínska cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Otvorený kanál na Dúbravskej ceste pod nadjazdom

Karlova Ves - Dúbravská cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Smetisko na Dúbravskej ceste pod nadjazdom

Karlova Ves - Dúbravská cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chýbajúci chodník na Dúbravskej ceste

Karlova Ves - Dúbravská cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Umiestnenie značky na chodníku na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Rozpadajúce sa schody na Jurigovom nám. 13

Karlova Ves - Jurigovo námestie
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zničený chodník na Molecovej

Karlova Ves - Molecova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Oprava chodníka a chýbajúci priechod na Janotovej

Karlova Ves - Janotova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Opotrebovaný priechod v Mlynskej doline

Karlova Ves - Mlynská dolina
Hodnotenie0
Október 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Suchý konár pri zastávke Kadlečík

Karlova Ves - Devínska cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nevhodné spomaľovače v okolí FMFI UK

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0