Karlova Ves, Magistrát hlavného mesta, V riešení

Opustené vozidlo na Majerníkovej 11

Karlova Ves - Majerníkova


16. februára 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zosuv svahu nad Devínskou cestou

Karlova Ves - Devínska cesta


12. februára 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Zanesený kanál na Matejkovej

Karlova Ves - Matejkova


12. februára 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Skládka okolo areálu vodojemu na Baníkovej

Karlova Ves - Baníkova


06. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Upchatý kanalizačný vpust na Janotovej

Karlova Ves - Janotova


05. februára 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 
Január 2018

Nastavenie semaforov v križovatke Molecova

Karlova Ves - Karloveská


09. januára 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
December 2017

Poškodené svietidlo v podchode pri zast. Borská

Karlova Ves - Karloveská


05. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
November 2017

Výtlk na priechode na Karloveskej 4

Karlova Ves - Karloveská


09. novembra 2017

8 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Výtlk na chodníku na Majerníkovej 21

Karlova Ves - Majerníkova


06. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
Október 2017

Skládka pod ulicou Nad lúčkami

Karlova Ves - Nad lúčkami


27. októbra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zanedbaný nadchod pri Jurigovom nám.

Karlova Ves - Karloveská


26. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Hrbolatá, poškodená cesta na Botanickej

Karlova Ves - Botanická


20. októbra 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vyblednuté dopravné značky na Karloveskej

Karlova Ves - Karloveská


16. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
September 2017

Zeleň zasahujúca do chodníka na začiatku Starých gruntov

Karlova Ves - Staré grunty


23. septembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Poškedený poklop na Karloveskej pri SŠ Tilgnerova

Karlova Ves - Karloveská


05. septembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení