Karlova Ves, Slovak Telekom

Otvorená šachta pri zastávke Nad lúčkami

Karlova Ves - Karloveská


24. mája 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Slovak Telekom

Neriešený
 
Máj 2016

Zabudnutý stĺp na Ul. J. Stanislava

Karlova Ves - Jána Stanislava


26. mája 2016

4 komentáre 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Slovak Telekom

Vyriešený
 
Február 2016

Spadnutý kábel na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova


23. februára 2016

Zodpovednosť: Slovak Telekom

Vyriešený
 
September 2014

Nefungujúce digitálne hodiny na Karloveskej

Karlova Ves - Karloveská


11. septembra 2014

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Slovak Telekom

Uzavretý