Lamač, Naposledy zodpovedané

Zničená dlažba a zvislé dopravné značenie po dopravnej nehode

Lamač - Hodonínska


19. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Odflaknutá oprava chodníka + odstránenie bezbariér. prechodu

Lamač - Lamačská cesta


13. júla 2018

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nepokosená zeleň pri Lamačskej ceste

Lamač - Lamačská cesta


28. júna 2018

Zodpovednosť: Národná diaľničná spoločnosť

V riešení
 

Zanedbaná bežecká dráha

Lamač - Studenohorská


11. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Lamač

V riešení
 

Obnova povrchu vozovky na ceste č.2

Lamač - Hodonínska


15. júna 2017

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Ryha na chodníku

Lamač - Lamačská cesta


30. mája 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zosekané stromy pri Rozálke

Lamač - Rozálska


10. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Lamač

V riešení
 

Opustená budova

Lamač - Vysokohorská


01. septembra 2013

13 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Nefunkčné vozovkové osvetlenie v tuneli

Lamač - Lamačská cesta


11. júna 2018

Zodpovednosť: Národná diaľničná spoločnosť

Vyriešený
 

Opitá svoloč pri lamačskom miestnom úrade

Lamač - Studenohorská


26. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Lamač

V riešení
 

Vodorovné značenie cesty z Hodonínskej ul. na ul. Na barine

Lamač - Na barine


05. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zničený múrik na ihrisku

Lamač - Bakošova


05. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Lamač

Vyriešený
 

Rozbitá búda na ulici Podháj

Lamač - Podháj


11. apríla 2018

Zodpovednosť: MÚ Lamač

V riešení
 

Rozkopávka na chodníku

Lamač - Bakošova


08. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Lamač

V riešení
 

Reklama v rozhlase

Lamač - Bakošova


11. apríla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Lamač

Uzavretý