Nové Mesto

Reklamná trojnožka na Račianskej - pri Mladej Garde

Nové Mesto - Račianska


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Reklamná trojnožka Pre Sent pri McDonald´s

Nové Mesto - Račianska


10. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Semafor na Kominárskej

Nové Mesto - Kominárska


10. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Značenie cyklochodníka cez Filiálku

Nové Mesto - Kukučínova


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Poliklinika Kramáre

Nové Mesto - Limbová


10. júla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Iné

Zaslané samospráve
 

Semafory - Vajnorská/Odborárska

Nové Mesto - Vajnorská


10. júla 2018

5 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Prerastený strom na Tomášikovej

Nové Mesto - Tomášikova


10. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
V riešení
 

Nedokončený chodník na Nobelovej

Nové Mesto - Nobelova


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Detské ihrisko

Nové Mesto - Cesta na Kamzík


09. júla 2018

Zodpovednosť: Mestské Lesy

Zaslané samospráve
 

Padajúci/zlomený telefónny - elektrický stĺp

Nové Mesto - Ďurgalova


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Spadnutý strom na Ďurgalovej ul. a zničené kovové oplotenie

Nové Mesto - Ďurgalova


09. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Pravidelny ranný hluk na Kalinčiakovej ul.

Nové Mesto - Kalinčiakova


09. júla 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Poklop kanála na Nobelovej

Nové Mesto - Nobelova


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Výtlk na Nobelovej ulici

Nové Mesto - Nobelova


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení