Nové Mesto

Pálenie na terase a obťažovanie dymom

Nové Mesto - Opavská


29. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Diera na parkovacom mieste

Nové Mesto - Vajnorská


29. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vylomené dopravné značenie Jaskový rad

Nové Mesto - Jaskový rad


29. júna 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Odstránenie vraku Kováčska

Nové Mesto - Kováčska


27. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Smeti na Trnavskom mýte

Nové Mesto - Trnavské mýto


26. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Rozbitý chodník okolo detského ihriska Jama

Nové Mesto - Vajnorská


26. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nebezpečné obrubníky

Nové Mesto - J. Cígera-Hronského


26. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Zanedbané kvitnúce plochy

Nové Mesto - Junácka


26. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Prepichnutie pneumatík

Nové Mesto - Podniková


26. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Stavebný odpad na chodníku na Škultétyho

Nové Mesto - Škultétyho


23. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Nebezpečná hojdačka

Nové Mesto - Mikovíniho


23. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Podmytie - diery okolo kanalizačného zvodu.

Nové Mesto - Česká


22. júna 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Reklamné trojnožky sú masovo späť - Trnavská cesta

Nové Mesto - Trnavská cesta


21. júna 2018

4 komentáre 16 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Auto bez EČV dlhodobo stojace na verejnom priestore

Nové Mesto - Rešetkova


21. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Neriešený
 

Parkovanie

Nové Mesto - Odbojárov


21. júna 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Neriešený