Nové Mesto, Vyriešené podnety

Chýbajúci smetný kôš

Nové Mesto - Mikovíniho


21. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Reklama na erotický veľtrh

Nové Mesto - Jarošova


20. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Padnutá značka

Nové Mesto - Odbojárov


19. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Značka ohnutá

Nové Mesto - Športová


12. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 
November 2017

Protirečiace si dopravné značenie na Moravskej

Nové Mesto - Moravská


28. novembra 2017

5 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Katastrofálna smetná nádoba

Nové Mesto - Bojnická


28. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Pozor objekt stráži pes !

Nové Mesto - Cesta mládeže


27. novembra 2017

Zodpovednosť: Iné

Vyriešený
 

Zanesený odtokový žľab - Krahulčia ulica

Nové Mesto - Krahulčia


25. novembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Plagáty obce

Nové Mesto - Kukučínova


21. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Opustené vozidlo bez ŠPZ na Nobelovej

Nové Mesto - Nobelova


17. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Chýbajúci odpadkový kôš

Nové Mesto - Sibírska


10. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Suchý strom na Kukučínovej ulici

Nové Mesto - Kukučínova


09. novembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iné

Vyriešený
 

Kontajnery na separovaný odpad na chodníku

Nové Mesto - Na Revíne


09. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený