Nové Mesto

V riešení
 

Dopravná situácia na Odborárskej ulici

Nové Mesto - Odborárska


18. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zničená značka a nebezpečné parkovanie

Nové Mesto - Jaskový rad


17. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Prepadnutý kanálový vpust

Nové Mesto - Teplická


16. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Ukradnuté náradie v cyklopointe

Nové Mesto - Krížna


15. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Rekonštrukcia parku - Ľudové námestie

Nové Mesto - Ľudové námestie


14. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Prosba o spomalovač na Junackej

Nové Mesto - Junácka


14. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Burina na chodníku

Nové Mesto - Sibírska


12. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Prepadávajúci sa chodník

Nové Mesto - Budyšínska


12. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 
V riešení
 

Zničená sieť na ihrisku v areáli Kuchajda

Nové Mesto - Tomášikova


12. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Chýbajúci poklop nad kanálom

Nové Mesto - Račianska


11. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Park Jama - podmytá horná dráha

Nové Mesto - Kalinčiakova


10. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Reklamná trojnožka na Račianskej - pri Mladej Garde

Nové Mesto - Račianska


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Reklamná trojnožka Pre Sent pri McDonald´s

Nové Mesto - Račianska


10. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve