Nové Mesto, MÚ Nové Mesto, Najaktívnejšie

V riešení
 
meno užívateľa

Nobelova-stavby a budovy-prekračovanie limitov hluku

Nové Mesto - Nobelova
13. júla 2019 Komentáre33 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rozvodná-vertikálna značka-neaktuálna

Nové Mesto - Rozvodná
05. augusta 2019 Komentáre16 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Odbojárov-chodník-výtlk

Nové Mesto - Odbojárov
22. mája 2019 Komentáre6 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Budyšínska - výtlky

Nové Mesto - Budyšínska
04. februára 2019 Komentáre5 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Robotnícka-kanalizácia-havária kanalizačného potrubia

Nové Mesto - Robotnícka
26. augusta 2019 Komentáre8 Hodnotenie5
V riešení
 
meno užívateľa

Pri starej prachárni-chodník-výtlk

Nové Mesto - Pri starej prachárni
22. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Stromová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Stromová
24. augusta 2019 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Upchatá kanalizácia – Smrečianska

Nové Mesto - Smrečianska
12. januára 2015 Komentáre12 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zapchatý kanál - Štvrtá

Nové Mesto - Štvrtá
04. apríla 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovanie Mierová kolónia

Nové Mesto - Chemická
13. apríla 2016 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Smetisko v parku pod kríkmi

Nové Mesto - J. Cígera-Hronského
17. apríla 2016 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nelegálna skládka odpadu na Hlavnej 25

Nové Mesto - Hlavná
12. marca 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kríky s odpadom a blatom

Nové Mesto - Račianska
31. marca 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neporiadok pri smetiakoch

Nové Mesto - Osadná
12. júna 2018 Komentáre6 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rozlomený poklop

Nové Mesto - Kysucká
23. augusta 2018 Komentáre1 Hodnotenie0