Nové Mesto, MÚ Nové Mesto, Naposledy zodpovedané samosprávou

V riešení
 
meno užívateľa

Robotnícka-kanalizácia-havária kanalizačného potrubia

Nové Mesto - Robotnícka
26. augusta 2019 Komentáre8 Hodnotenie5
V riešení
 
meno užívateľa

Račianske mýto (aj park)-strom-suchý

Nové Mesto - Račianske mýto (aj park)
23. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Stromová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Stromová
24. augusta 2019 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Rozkopávka kvôli oprave vodovodnej prípojky

Nové Mesto - Višňová
08. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tehelná-krík-neostrihaný

Nové Mesto - Tehelná
27. augusta 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jakubíkova-detské ihrisko-potrebná údržba

Nové Mesto - Jakubíkova
23. augusta 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Sibírska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Sibírska
23. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Bojnická-reklama-vizuálny smog

Nové Mesto - Bojnická
21. augusta 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Odborárska-kôš-preplnený

Nové Mesto - Odborárska
22. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok okolo kontajnerových stojísk

Nové Mesto - Budyšínska
14. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jeséniova-cesta-výtlk

Nové Mesto - Jeséniova
13. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tehelná-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Nové Mesto - Tehelná
28. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Stará Vajnorská-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Nové Mesto - Stará Vajnorská
23. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-Zeleň a životné prostredie-iné

Nové Mesto - Kalinčiakova
07. septembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Skládka na Vlárskej už zas

Nové Mesto - Vlárska
08. decembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0