Nové Mesto, MÚ Nové Mesto

V riešení
 
meno užívateľa

Opavská-cesta-výtlk

Nové Mesto - Opavská
15. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Šancová-detské ihrisko-potrebná údržba

Nové Mesto - Kominárska
14. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Šancová-chodník-chýbajúci

Nové Mesto - Kominárska
14. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Nobelova-chodník-rozkopaný

Nové Mesto - Nobelova
14. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Vajnorská-reklama-vizuálny smog

Nové Mesto - Vajnorská
14. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Odborárska-reklama-vizuálny smog

Nové Mesto - Odborárska
14. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kukučínova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Kukučínova
14. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Limbová-znečisťovanie-ovzdušia

Nové Mesto - Limbová
14. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ovručská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Ovručská
14. decembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tomášikova-socha, pamätník-poškodená

Nové Mesto - Tomášikova
12. decembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Mikovíniho-Verejný poriadok-iné

Nové Mesto - Mikovíniho
14. decembra 2019 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Račianska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Račianska
14. decembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Uhrova-vertikálna značka-neaktuálna

Nové Mesto - Uhrova
14. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Podniková-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Podniková
09. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Cesta mládeže-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Nové Mesto - Cesta mládeže
08. decembra 2019 Komentáre4 Hodnotenie5