Petržalka

Kedy bude uzávierka Dolnozemskej?

Petržalka - Pajštúnska


13. júla 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nelegálna reklama na lampe na Ambroseho pri polícii

Petržalka - Ambroseho


12. júla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Nelegálna reklama monster truck a tygrik

Petržalka - Iljušinova


11. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Odkrytá elektrická skrinka

Petržalka - Ovsištské námestie


11. júla 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Protihluková stena

Petržalka - Einsteinova


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Národná diaľničná spoločnosť

Zaslané samospráve
 

Zle nastavený interval na semafore

Petržalka - Rusovská cesta


10. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Chýbajúce zábradlie na zástavke

Petržalka - Bosákova


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Mnoho veľkých výtlkov na ceste

Petržalka - Gessayova


09. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve
 

Hlboký výtlk na ceste

Petržalka - Bratská


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve
 

Kopa asfaltu na trávniku

Petržalka - Wolkrova


09. júla 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve
 

Vyvrátené stromy

Petržalka - Vígľašská


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Lúka

Petržalka - A. Gwerkovej


07. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve
 

Spadnutý strom

Petržalka - Kutlíkova


07. júla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 
Zaslané samospráve