Petržalka

Zarastený chodník s odpadkami (Topoľčianska)

Petržalka - Topoľčianska


24. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Špina na chodníku (Topoľčianska)

Petržalka - Topoľčianska


24. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Zničený trávnik po Vianočných trhoch - Nám. Republiky

Petržalka - Markova


23. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Lístie v ihrisku (Černyševského)

Petržalka - Černyševského


23. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Semefor na križovatke Rusovská - Lenardova

Petržalka - Rusovská cesta


22. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Kopa neodprataneho lístia (Prokofievova)

Petržalka - Prokofievova


21. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Parkovisko na Rovniankovej ulici - neporiadok

Petržalka - Rovniankova


20. decembra 2017

7 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Potraviny FRABO na Beňadickej 11 - verejný poriadok

Petržalka - Beňadická


19. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Opadané lístie

Petržalka - Lenardova


19. decembra 2017

6 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Chodník plný lístia a začínajúcej skládky.- Krupinská

Petržalka - Vranovská


18. decembra 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Brlohy a odpad po bezdomovcoch na Romanovej ulici

Petržalka - Romanova


16. decembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zničené schody

Petržalka - Jasovská


14. decembra 2017

7 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Neriešený
 

Osvetlenie cesty Pajštúnska

Petržalka - Brančská


12. decembra 2017

6 komentárov

Zodpovednosť: Siemens

Vyriešený
 

Romanova ul. - spadnuté torzo stĺpu verejného osvetlenia

Petržalka - Romanova


11. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení