Petržalka, Vyriešené podnety

Chýbajúci schodík na šmykľavke

Petržalka - Černyševského


09. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Opustený vrak na Hrobákovej ulici

Petržalka - Hrobákova


07. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Mŕtvy vtak

Petržalka - Holíčska


06. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 
September 2018

Verejné osvetlenie nefunkčné

Petržalka - Romanova


27. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Siemens

Vyriešený
 

Neporiadok

Petržalka - Rusovská cesta


24. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Bezdomovci v lesíku pod bytovkami

Petržalka - Kopčianska


23. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Chýbajúce vodorovné značenie Kremnická

Petržalka - Kremnická


21. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Iné

Vyriešený
 

Nebezpečné konáre v materskej škole

Petržalka - Vyšehradská


21. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Mŕtvy holub na Holíčskej ulici v Petržalke

Petržalka - Holíčska


19. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Rozpadávajúci sa pontónový mostík

Petržalka - Lachova


18. septembra 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Ihrisko Gercenova-Záporožská v zlom stave

Petržalka - Záporožská


18. septembra 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Nepojazdné auto - vrak

Petržalka - Údernícka


13. septembra 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Nelegálna reklamná plachta

Petržalka - Kutlíkova


11. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Týždenné smetisko

Petržalka - Kopčianska


10. septembra 2018

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Neodprataný štrk a betón

Petržalka - Smolenická


10. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený