Petržalka, Vyriešené podnety

Vyriešený
 
meno užívateľa

Jantárová cesta - zaburinený chodník

Petržalka - Jantárová cesta
14. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kopčianska - prelepené značky

Petržalka - Kopčianska
09. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Krasovského - žiadna alternatíva pre chodcov

Petržalka - Krasovského
07. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Furdekova - preplnený kôš

Petržalka - Furdekova
07. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Romanova - neorezaný strom

Petržalka - Romanova
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - neporiadok a odpadky za zastávkou

Petržalka - Rusovská cesta
04. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bzovícka - poškodená zvislá značka

Petržalka - Bzovícka
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
August 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bosákova - poškodená zvislá značka

Petržalka - Bosákova
29. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Žehrianska - poškodený cyklostojan

Petržalka - Žehrianska
18. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poloreckého - odtrhnutý kôš na psie exkrementy

Petržalka - Poloreckého
16. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jantárová cesta - neporiadok vo verejnom priestranstve

Petržalka - Jantárová cesta
09. augusta 2021 Komentáre3 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bzovícka - vytrhnutá značka

Petržalka - Bzovícka
09. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Belinského - výtlky na ceste

Petržalka - Belinského
09. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Holíčska - nedokončená asfaltová úprava po výmene osvetlenia

Petržalka - Holíčska
08. augusta 2021 Komentáre3 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Šintavská - upchatá kanalizácia

Petržalka - Šintavská
08. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie0