Petržalka, Cesty a chodníky, Naposledy komentované, Neriešené podnety

Neriešený
 
meno užívateľa

Pár metrov chýbajúceho chodníka pri Rusovskej ceste

Petržalka - Rusovská cesta
25. augusta 2014 Komentáre28 Hodnotenie4
Neriešený
 
meno užívateľa

Ako prejsť zo zastávky Nám. hraničiarov smerom na Gessayovu?

Petržalka - Námestie hraničiarov
06. septembra 2014 Komentáre8 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Niekoľko metrov chýbajúceho chodníka na Nám. hraničiarov

Petržalka - Námestie hraničiarov
03. októbra 2016 Komentáre20 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie hraničiarov-cyklotrasa-chýbajúca

Petržalka - Námestie hraničiarov
05. marca 2019 Komentáre12 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Chodník medzi Viedenskou a Einsteinovou pod Mostom SNP

Petržalka - Viedenská cesta - stará časť
03. marca 2014 Komentáre8 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Tupolevova-chodník-poškodená dlažba

Petržalka - Tupolevova
14. februára 2019 Komentáre11 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Starohájska - dráha pre cyklistov v lesíku

Petržalka - Starohájska
06. mája 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Mlynarovičova-cesta-znečistená

Petržalka - Mlynarovičova
11. marca 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - diera na chodníku

Petržalka - Rusovská cesta
16. februára 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - chýbajúci chodník

Petržalka - Rusovská cesta
10. októbra 2019 Komentáre4 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Nekvalitne opravený chodník na Jantárovej ceste

Petržalka - Jantárová cesta
10. októbra 2016 Komentáre7 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Neodpratané lístie z chodníka na Mamateyovej 10

Petržalka - Mamateyova
16. januára 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Výtlk na Dolnozemskej

Petržalka - Dolnozemská cesta
12. septembra 2015 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Zatápaný a neudržiavaný podchod / cyklopodjazd

Petržalka - Dolnozemská cesta
13. júna 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozbita nova zastavka MHD ekonomicka univerzita

Petržalka - Dolnozemská cesta
20. mája 2015 Komentáre1 Hodnotenie0