Petržalka, Cesty a chodníky, V riešení

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kopčianska - poškodené schody

Petržalka - Kopčianska
16. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Röntgenova - poškodená dlažba

Petržalka - Röntgenova
16. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Holíčska - potrebná rekonštrukcia terasy bytového domu

Petržalka - Holíčska
16. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pajštúnska - bariéra na chodníku

Petržalka - Pajštúnska
16. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Vilová - 2 výtlky

Petržalka - Vilová
15. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Holíčska - zdevastovaný chodník

Petržalka - Holíčska
15. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Holíčska - rozkopaný chodník

Petržalka - Holíčska
15. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Planckova - rozbitá flaša

Petržalka - Planckova
14. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pankúchova - znečistený chodník

Petržalka - Pankúchova
12. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Znievska - poškodené zábradlie

Petržalka - Znievska
10. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohájska - rozkopaný chodník

Petržalka - Starohájska
09. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Jantárová cesta - tankodrom namiesto chodníku

Petržalka - Jantárová cesta
09. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Bohrova - chýbajúci chodník

Petržalka - Bohrova
05. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kopčianska - znečistená cyklotrasa

Petržalka - Kopčianska
05. septembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Mlynarovičova - zbytočný a hluk spôsobujúci spomalovač

Petržalka - Mlynarovičova
05. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie2