Petržalka, Cesty a chodníky, Hlavné mesto SR Bratislava, Naposledy komentované

V riešení
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - chýbajúca cyklotrasa

Petržalka - Rusovská cesta
09. septembra 2021 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Jantárová cesta - zaburinený chodník

Petržalka - Jantárová cesta
14. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Jantárová cesta - otvorený kanál

Petržalka - Jantárová cesta
14. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Jasovská - spojovací prechod medzi dvoma terasami

Petržalka - Jasovská
18. augusta 2021 Komentáre5 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Holíčska - výtlky na chodníku

Petržalka - Holíčska
15. novembra 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Einsteinova - poškodená cyklotrasa

Petržalka - Einsteinova
10. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Kopčianska - prelepené značky

Petržalka - Kopčianska
09. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Krasovského - žiadna alternatíva pre chodcov

Petržalka - Krasovského
07. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Bratská - zhrdzavené zábradlie

Petržalka - Bratská
07. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Rusovská cesta-zábradlie-zhrdzavené

Petržalka - Rusovská cesta
27. apríla 2019 Komentáre11 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Životu nebezpečný chodník na Rusovskej

Petržalka - Rusovská cesta
13. mája 2015 Komentáre27 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozbité a rozhádzané cykloznačenie na Kopčianskej

Petržalka - Kopčianska
19. júna 2017 Komentáre28 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Ohnuté zábradlia v zlom stave

Petržalka - Cesta na Berg - nová Viedenská cest
13. augusta 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Betliarska - chodník v katastrofálnom stave

Petržalka - Betliarska
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Dolnozemská cesta - cyklotrasa mizne pod vplyvom vegetácie

Petržalka - Dolnozemská cesta
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2