Petržalka, Magistrát hlavného mesta

Zanedbaný priechod pre chodcov - zastávka Topoľčianska.

Petržalka - Jantárová cesta


29. apríla 2013

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Nastavenie semaforu križovatka Jantárová - Bosáková

Petržalka - Bosákova


29. apríla 2013

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vyvalená značka - Smolenická

Petržalka - Smolenická


26. apríla 2013

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Špinavé výťahy - Einsteinova

Petržalka - Einsteinova


22. apríla 2013

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Oprava opravy

Petržalka - Muchovo námestie


22. apríla 2013

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Ďalšie smetisko v Pečnianskom lese

Petržalka - Pečnianska


20. apríla 2013

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Dennodenné blokovanie na parkovisku

Petržalka - Muchovo námestie


14. apríla 2013

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Rozobratý reterdér + chýbajúca značka zákaz státia

Petržalka - Holíčska


05. apríla 2013

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Pografitovaná stena

Petržalka - Jiráskova


05. apríla 2013

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Parkovisko (pozdĺžne státie)

Petržalka - Holíčska


03. apríla 2013

5 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Reklama na Ekonomickej Mhd zastávke

Petržalka - Estakády Kutlik. - Dolnozem.


03. apríla 2013

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Parkovanie v parku a v zákaze státia

Petržalka - Viedenská cesta - stará časť


03. apríla 2013

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Špina na zastávke ZŠT Petržalka

Petržalka - Panónska cesta


02. apríla 2013

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Marec 2013

Bilboardy na prívesnom vozíku

Petržalka - Panónska cesta


24. marca 2013

14 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

reklamo auto

Petržalka - Panónska cesta


23. marca 2013

23 komentárov 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený