Rača, Naposledy zodpovedané

Prepadávajúca sa cesta

Rača - Koľajná


16. júla 2018

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Brutálny výtlk na Kadnárovej

Rača - Kadnárova


15. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Prepadnutý chodník pred Hubeného 19

Rača - Kadnárova


13. júla 2018

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

4 mesiace rozkopaná Pekna cesta

Rača - Pekná cesta


13. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Staré tel. búdky

Rača - Rustaveliho


02. apríla 2017

3 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zničené a ohnuté značky

Rača - Horná


04. apríla 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Prepadavajuca sa cesta

Rača - Rustaveliho


12. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nezmyselná telefónna búdka

Rača - Pekná cesta


30. marca 2017

6 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Suchý vianočný stromček

Rača - Cyprichova


03. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Rača

Vyriešený
 

Zarastený kanál Stupavská

Rača - Stupavská


02. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Rača

Vyriešený
 

Pokosenie trávy

Rača - Na pasekách


10. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Rača

Vyriešený
 

Neudržiavané ihrisko

Rača - Kadnárova


07. júna 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Rača

V riešení
 

Odstranenie autovraku

Rača - Cyprichova


11. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Rača

V riešení
 

Rozbitý chodník

Rača - Cyprichova


12. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Rača

V riešení
 

Sedačka vyhodená za garážami

Rača - Jozefa Hagaru


13. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Rača

V riešení