Rusovce, Čierne stavby a stavebné úpravy (budovy, ploty)

Príklady podnetov: prekračovanie limitov hluku a prašnosti pri stavebných prácach, porušovanie bezpečnostných predpisov, ohrozenie zdravia občanov, poškodzovanie cudzieho majetku pri stavebných úpravách, zahájenie výstavby bez príslušných povolení a kompenzácií dotknutých subjektov, porušovania predpisov z oblasti ochrany stavebných historických pamiatok...

Rybársky bivak na Rusovskom jazere

Rusovce - Rusovská cesta


16. mája 2016

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

V riešení
 

Stavby nových houseboatov

Rusovce - Balkánska


11. mája 2016

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Neriešený