V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Rusovce, Dopravné značenie (prechody pre chodcov, semafory)

Neprehladna krizovatka Rusovce

Rusovce - Balkánska


02. januára 2016

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

V riešení