Ružinov, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Najaktívnejšie, Uzavreté

Uzavretý
 
meno užívateľa

Tomášikova-parkovanie-problémové

Ružinov - Tomášikova
28. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Mlynské Nivy-Cesty a chodníky-iné

Ružinov - Mlynské Nivy
15. mája 2019 Komentáre6 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Tekovská-Verejný poriadok-iné

Ružinov - Tekovská
21. mája 2019 Komentáre4 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Líščie nivy-Verejný poriadok-iné

Ružinov - Líščie nivy
24. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ondrejovova-zviera-uhynuté

Ružinov - Ondrejovova
08. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zlaté piesky-Verejný poriadok-iné

Ružinov - Zlaté piesky
11. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Mierová-vandalizmus-rušenie nočného pokoja

Ružinov - Mierová
19. júna 2019 Komentáre5 Hodnotenie4
Uzavretý
 
meno užívateľa

Tomášikova-parkovanie-problémové

Ružinov - Tomášikova
15. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Tomášikova-parkovanie-problémové

Ružinov - Tomášikova
31. júla 2019 Komentáre8 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bajzova-parkovanie-problémové

Ružinov - Bajzova
26. augusta 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Trenčianska-parkovanie-problémové

Ružinov - Trenčianska
18. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bajkalská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Ružinov - Bajkalská
30. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Trnavská cesta-parkovanie-problémové

Ružinov - Trnavská cesta
11. decembra 2019 Komentáre6 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Trnavská cesta-parkovanie-problémové

Ružinov - Trnavská cesta
23. decembra 2019 Komentáre10 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Hraničná-parkovanie-problémové

Ružinov - Hraničná
31. decembra 2019 Komentáre4 Hodnotenie4