Ružinov, MÚ Ružinov

V riešení
 
meno užívateľa

Dulovo námestie-chodník-znečistený

Ružinov - Dulovo námestie
24. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Trenčianska-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Ružinov - Trenčianska
24. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Staré záhrady-krík-neostrihaný

Ružinov - Staré záhrady
24. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Turčianska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Ružinov - Turčianska
24. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chlumeckého-chodník-znečistený

Ružinov - Chlumeckého
24. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Plátenícka-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Ružinov - Plátenícka
24. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Gemerská-parkovanie-problémové

Ružinov - Gemerská
16. januára 2020 Komentáre5 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Poludníková-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Ružinov - Poludníková
13. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Malé Pálenisko-cesta-výtlk

Ružinov - Malé Pálenisko
13. januára 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mlynské luhy-parkovanie-problémové

Ružinov - Mlynské luhy
13. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Prešovská-vertikálna značka-poškodená

Ružinov - Prešovská
13. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Miletičova-Verejný poriadok-iné

Ružinov - Miletičova
13. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Trenčianska-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Ružinov - Trenčianska
13. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Miletičova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Ružinov - Miletičova
13. januára 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Trebišovská-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Ružinov - Trebišovská
13. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0