Staré Mesto, Naposledy zodpovedané

Vrak vozidla Opel Astra

Staré Mesto - Slávičie údolie


25. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Neporiadok z okolitých stavieb na Drotárskej ceste

Staré Mesto - Srnčia


16. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Smetiak Poľná ulica

Staré Mesto - Poľná


23. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
 

Poškodený stojan na bicykel

Staré Mesto - Námestie slobody


20. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Rozbitá ulica Na Slavíne

Staré Mesto - Na Slavíne


23. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
V riešení
 

Nefunkčné bodové osvetlenie na Obchodnej ulici

Staré Mesto - Obchodná


19. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Neriešenie bezbariérovosti na Patrónke

Staré Mesto - Lamačská cesta


27. augusta 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Podchod na Hodžovom námestí

Staré Mesto - Hodžovo námestie


11. júla 2014

1 komentár 7 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Tankodrom pred Stavebnou fakultou STU

Staré Mesto - Radlinského


21. septembra 2012

4 komentáre 7 aktualizácií

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Tankodrom pred Stavebnou fakultou STU II.

Staré Mesto - Radlinského


10. apríla 2014

2 komentáre 6 aktualizácií

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Chýbajúci prechod pre chodcov

Staré Mesto - Mostová


01. septembra 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zaliata prístupová cesta

Staré Mesto - Pribinova


03. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nedorobky a chyby na Šafárikovom námestí

Staré Mesto - Šafárikovo námestie


15. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vylomený stĺpik na Župnom námestí

Staré Mesto - Župné námestie


15. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení