Staré Mesto, Naposledy zodpovedané

Strom na Povrazníckej ulici

Staré Mesto - Povraznícka


22. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Odkvapova rura Lermontovova 11

Staré Mesto - Lermontovova


15. augusta 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Výtlky na Dobšinského a Jelenej

Staré Mesto - Dobšinského


27. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Rozbitý obrubník na predstaničnom státí

Staré Mesto - Predstaničné námestie


01. augusta 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nezakrytý otvor na chodníku a neporiadok

Staré Mesto - Mariánska


13. augusta 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Strmá cesta - údržba ulice

Staré Mesto - Žižkova


27. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Suché trávnaté plochy na svahu hradu

Staré Mesto - Mudroňova


13. augusta 2018

Zodpovednosť: Národná Rada SR

Neriešený
 

Nefunkčná operatívna komisia

Staré Mesto - Primaciálne námestie


30. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Poškodený chodnik

Staré Mesto - Zámocká


13. augusta 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Gajova ulica odpadkovy kôš

Staré Mesto - Gajova


13. augusta 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Fontánka na vodu nefunguje

Staré Mesto - Rázusovo nábrežie


29. júla 2017

7 komentárov 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Iné

Neriešený
 

Pre listy nevidno na semafór - Dostojevského rad

Staré Mesto - Dostojevského rad


31. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Ležoviško ľudí bez domova na Kamennom námesti

Staré Mesto - Kamenné námestie


16. novembra 2016

5 komentárov 6 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Neporiadok pri zástavke Úrad vlády

Staré Mesto - Námestie slobody


08. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení