Staré Mesto, Naposledy zodpovedané

Pitná fontána na Americkom námestí

Staré Mesto - Americké námestie


19. júna 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Špina na Hurbanovom námestí

Staré Mesto - Hurbanovo námestie


21. septembra 2018

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Pokosiť trávu

Staré Mesto - Staromestská


21. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Oprava cesty

Staré Mesto - Staromestská


21. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Upravenie asfaltu

Staré Mesto - Staromestská


21. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Smeti a fólia pri 'cykloceste' pod mostom SNP

Staré Mesto - Staromestská


24. decembra 2017

3 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Chodník pred Úradom vlády

Staré Mesto - Námestie slobody


23. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Auto parkujúce na chodníku na Dostojevského rade 5

Staré Mesto - Dostojevského rad


27. marca 2018

5 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
 

Nové parkovisko?

Staré Mesto - Sasinkova


21. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Neporiadok z okolitých stavieb na Drotárskej ceste

Staré Mesto - Srnčia


16. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Smetiak Poľná ulica

Staré Mesto - Poľná


23. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
 
V riešení
 

Nefunkčné bodové osvetlenie na Obchodnej ulici

Staré Mesto - Obchodná


19. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Podchod na Hodžovom námestí

Staré Mesto - Hodžovo námestie


11. júla 2014

1 komentár 7 aktualizácií

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Tankodrom pred Stavebnou fakultou STU

Staré Mesto - Radlinského


21. septembra 2012

4 komentáre 7 aktualizácií

Zodpovednosť: Iné

V riešení