Staré Mesto, Naposledy zodpovedané

Výtlk Ul. 29.augusta

Staré Mesto - 29. augusta


31. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Chýbajúce lavičky na Hlavnom námestí

Staré Mesto - Hlavné námestie


28. júla 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nádoba na smeti -križovatka Dunajská a Ul. 29.augusta

Staré Mesto - Dunajská


29. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Uvoľnený stĺpik na Radlinského

Staré Mesto - Radlinského


30. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nádherný reklamný nosič - blokujúci chodník

Staré Mesto - Landererova


18. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Špina a kusy betónu pod nadchodom ponad Pražskú

Staré Mesto - Pražská


19. februára 2017

7 komentárov 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vizitka pani Rosovej

Staré Mesto - Obchodná


05. apríla 2013

5 komentárov 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Rozbitá dlažba na Obchodnej na zastávke Poštová

Staré Mesto - Obchodná


26. septembra 2017

3 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nefunkčná operatívna komisia

Staré Mesto - Primaciálne námestie


30. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Skrutky na Kamennom námestí čakajú svoju obeť

Staré Mesto - Kamenné námestie


11. mája 2018

9 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Stĺpik na Uršulínskej ulici

Staré Mesto - Uršulínska


23. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Karadžičova - zeleň

Staré Mesto - Karadžičova


10. júla 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zlé zabezpečenie chodníka

Staré Mesto - Živnostenská


13. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Uzavretý
 

Zjazd z dialnice Mlynska dolina

Staré Mesto - Mlynská dolina


27. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Stromy na námestí SNP

Staré Mesto - Námestie SNP


22. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení