Staré Mesto

Zavádzajúca smerová tabuľa

Staré Mesto - Námestie SNP


03. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Vytlačený asfalt na ceste

Staré Mesto - Šancová


03. októbra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Potkany na Vlčkovej , Somolického a Kuzmányho

Staré Mesto - Somolického


03. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Zaslané samospráve
 

Čistota schodiska

Staré Mesto - Za sokolovňou


03. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Zaslané samospráve
 

Prechod pre peších na Pražskej?

Staré Mesto - Pražská


03. októbra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Ohrozovanie chodcov na Blumentálskej

Staré Mesto - Blumentálska


02. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Zaslané samospráve
 

Zle pokosený a vysychajúci trávnik

Staré Mesto - Šafárikovo námestie


02. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
 

Pozemok na ulici Stará vinárska

Staré Mesto - Stará vinárska


02. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Iné

Zaslané samospráve
 

Neúcta k chodcom - Hlboká x Križkova pri nadchode

Staré Mesto - Križkova


01. októbra 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Škaredý rozpadávajúci sa plot na Obchodnej

Staré Mesto - Obchodná


01. októbra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Gaštany na ulici Francúzskych partizánov

Staré Mesto - Francúzskych partizánov


01. októbra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Iné

Neriešený
 

Nezdvorilý oznam na Žigmundovej bráne

Staré Mesto - Zámocké schody


01. októbra 2018

7 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Národná Rada SR

Vyriešený
 
September 2018

Prepadnutá dlažba Obchodná 58

Staré Mesto - Obchodná


30. septembra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Chýbajuci smetný koš na Legionárskej15-17-roh Belehradskej

Staré Mesto - Legionárska


28. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Odložená Felicia pri oplotení staveniska na Nivách, Vol. 2

Staré Mesto - Páričkova - časť Malý trh


26. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení