Staré Mesto, Neriešené podnety

Strom obmedzujúci pohyb po chodníku

Staré Mesto - Strelecká


02. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Odpad okolo stromov na Továrenskej

Staré Mesto - Továrenská


02. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 
Jún 2018

Parkovanie Réservé Reštaurácia Moree

Staré Mesto - Žabotova


29. júna 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Odpilená značka roh Kozej Konventnej

Staré Mesto - Kozia


27. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Chodník - Novostavba, šírka 1,2 m v neprehľadnej zákrute

Staré Mesto - Okánikova


27. júna 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Havarijný stav schody z Urbánkovej na Hlbokú

Staré Mesto - Urbánkova


27. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Vysoká budova na Karpatskej/Šancovej

Staré Mesto - Šancová


26. júna 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Veľmi nízka hlasitosť reproduktorov MHD hlásení

Staré Mesto - Olejkárska


26. júna 2018

5 komentárov

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Neriešený
 

Nový asfalt rozkopaný po mesiaci

Staré Mesto - Klemensova


26. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Prečo je prerušená cyklotrasa popred nové SND?

Staré Mesto - Pribinova


25. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Chorý strom na Palárikovej

Staré Mesto - Palárikova


25. júna 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Odstavený vrak

Staré Mesto - Pražská


22. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Upchatý kanalizačný vpust Godrova - Palisády

Staré Mesto - Godrova


19. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Výtlk

Staré Mesto - Záhrebská


18. júna 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený
 

Lavička na Rázusovom nábreží

Staré Mesto - Rázusovo nábrežie


17. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Neriešený