Staré Mesto, MÚ Staré Mesto

V riešení
 
meno užívateľa

Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu-rozvodné siete-nebezpečný kábel

Staré Mesto - Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu
20. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu-rozvodné siete-poškodená rozvodná skriňa

Staré Mesto - Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu
20. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Gondova-cesta-výtlk

Staré Mesto - Gondova
20. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Tolstého-stavby a budovy-zlý stav budovy

Staré Mesto - Tolstého
19. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie slobody-vertikálna značka-neaktuálna

Staré Mesto - Námestie slobody
19. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Most SNP (býv. Nový most)-Cesty a chodníky-iné

Staré Mesto - Most SNP (býv. Nový most)
19. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Moyzesova-stavby a budovy-prekračovanie limitov hluku

Staré Mesto - Moyzesova
18. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Lazaretská-chodník-poškodená dlažba

Staré Mesto - Lazaretská
18. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Sasinkova-Zeleň a životné prostredie-iné

Staré Mesto - Sasinkova
17. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Karadžičova-Zeleň a životné prostredie-iné

Staré Mesto - Karadžičova
16. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Blumentálska-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Staré Mesto - Blumentálska
16. mája 2019 Komentáre5 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Lermontovova-Verejný poriadok-iné

Staré Mesto - Lermontovova
15. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Svetlá-cesta-výtlk

Staré Mesto - Svetlá
13. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rybné námestie-kôš-poškodený

Staré Mesto - Rybné námestie
13. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Mikulášska-chodník-poškodená dlažba

Staré Mesto - Mikulášska
13. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie3