Ilkovičova ulica

V riešení
 
USER NAME HERE

Umiestnenie značky na chodníku na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Október 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Zarastený chodník na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nevhodné spomaľovače v okolí FMFI UK

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
December 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Neudržiavané schody pri FEI STU

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Október 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúci poklop pod Vedeckým parkom UK

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
August 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Otvorený kanál za FEI STU

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Máj 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Poškodené retardéry pred FMFI UK

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Nefunkčné osvetlenie pri Prírodovedeckej fakulte UK

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Apríl 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Revitalizácia letného posedenia pri FEI STU

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
August 2016
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Vrak pri FMFI UK

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Marec 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Nefunkčné osvetlenie na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Jún 2015
Neriešený
 
USER NAME HERE

Čierna skládka na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
November 2014
Neriešený
 
USER NAME HERE

Pravidelné zaberanie chodníka autami

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0
Máj 2011
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúci bezbariérový priechod na Ilkovičovej

Karlova Ves - Ilkovičova
Hodnotenie0