Volebný obvod: Sever (okrem č. 1002); Centrum (č. 1002);
Poslanci: Sever: PhDr. Jozef Baran; Ing. Martin Buzáš; Mgr. Eva Lenková; RNDr. Gabriela Bradovková; Marián Smolák; Ing. Peter Štefanko; Centrum: JUDr. Lýdia Ondrušová; MUDr. Ing. Marek Fedor; Ing. Igor Čačko; Ing. Ján Lapčák; PhDr. Zuzana Hurná; Rastislav Košalko;
Vývoz komunálneho a separovaného odpadu: www.vranov.sk/download.php?file=s12/sub/harmonogram+sep.+zberu+a+TKO+na+rok+2020
Parkovanie: www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/Parkovanie/

Ľutujeme, nenašli sme podnety vyhovujúce zadaným kritériám.