Príslušný volebný obvod: č. 1 (od č. 3), č.3 (č. 1 a č. 2)
Poslanci za obvod: č. 1 : PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo, č. 3: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš

Ľutujeme, nenašli sme podnety vyhovujúce zadaným kritériám.