Volebný obvod: č. 1
Poslanci: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová; Mgr. Peter Krško; JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.; MVDr. Vladimír Petráš; Ing. Miroslav Žiak; Július Urík;
Odvoz komunálneho odpadu - 120l nádoby:: štvrtok;
Odvoz komunálneho odpadu - 1100 l nádoby: utorok, piatok;
Odvoz separovaného odpadu - plasty (bytovky): pondelok
Odvoz separovaného odpadu - papier (bytovky): utorok
Odvoz separovaného odpadu - sklo (bytovky): streda
Odvoz separovaného odpadu - kov (bytovky): štvrtok (nepárny týždeň)
Odvoz separovaného odpadu - viacvrstvové kombin. materiály (bytovky): štvrtok (nepárny týždeň)
Odvoz separovaného odpadu - IBV: sobota
Parkovanie: platené(č. domov: 1-31; 2-8;), cenník: www.parkovanieprievidza.sk/cennik.html
Plánovaná rekonštrukcia: marec-apríl 2019: rekonštrukcia MK - chodník Stavbárov dlažba; apríl-jún 2019: rekonštrukcia MK - cesta, chodník ľavá strana dlažba

Ľutujeme, nenašli sme podnety vyhovujúce zadaným kritériám.