Vajnory, Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy), V riešení

Výmena kontajnerov na zbernom mieste na K. Brúderovej

Vajnory - Za farou


12. januára 2016

5 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení