Vajnory, Naposledy zodpovedané

Chýbajúca značka

Vajnory - Príjazdná


09. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Nebezpečný plot

Vajnory - Roľnícka


18. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Rozbitá cesta celá Príjazdná ul.

Vajnory - Príjazdná


11. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

101 výtlkov Príjazdná ul.

Vajnory - Príjazdná


14. augusta 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Cesta v zlom stave

Vajnory - Príjazdná


19. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Rampa pre kočíky a bicykle na železničnej stanici

Vajnory - Vajnorské jazero


17. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Uzavretý
 

Rozkopaný chodník Pri Struhe

Vajnory - Pri struhe


04. októbra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Privlastnenie parkovacieho miesta

Vajnory - Uhliská


03. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Parkovanie na Pračanskej ul.

Vajnory - Pračanská


26. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Poľná necesta

Vajnory - Dorastenecká


01. októbra 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Rušenie nočného kľudu vinárstvom

Vajnory - Príjazdná


21. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Cyklopriechod vyblednutý

Vajnory - Pri mlyne


26. septembra 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Oprava chodníka na Roľníckej

Vajnory - Roľnícka


20. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Pravidelné rušenie nočného kľudu spoločnosťou RAVEN

Vajnory - Pri starom letisku


18. augusta 2018

8 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Údržba cyklotrasy Pri starom letisku

Vajnory - Pri starom letisku


23. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení