Vajnory, Parkovanie (parkovacie miesta, problémové parkovanie), Naposledy aktualizované

Parkovanie pri zdravotnom stredisku

Vajnory - Roľnícka


23. novembra 2011

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Auto blokuje chodník

Vajnory - Osloboditeľská


28. septembra 2011

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Dlhodobo nepojazdne vozidlo na Rolnickej ulici

Vajnory - Roľnícka


31. mája 2014

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Parkovanie pred zdravotným strediskom

Vajnory - Roľnícka


03. júna 2014

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Parkovanie na chodníku

Vajnory - Roľnícka


02. júla 2014

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 
V riešení
 

Parkovanie na chodniku.

Vajnory - Príjazdná


11. augusta 2014

7 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Parkovanie na Buzalkovej ulici

Vajnory - Buzalkova


27. októbra 2014

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Parkovanie na cyklotrase

Vajnory - Roľnícka


06. júna 2015

2 komentáre

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Parkovanie

Vajnory - Osloboditeľská


02. novembra 2015

11 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Cyklotrasa do Vajnor

Vajnory - nadjazd do Vajnor


28. júna 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Strata verejnej zelene na Roľníckej ulici

Vajnory - Roľnícka


29. novembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Neupravené parkovanie na Rybničnej ulici

Vajnory - Rybničná


05. decembra 2016

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Parkovanie Uhliská ul.

Vajnory - Uhliská


21. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Parkovanie v križovatke na ul. Uhliská

Vajnory - Uhliská


28. apríla 2017

5 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení