Vrakuňa

Obrovské výtlky v obratisku trolejbusov Čiližská

Vrakuňa - Čilížská


28. mája 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Blokovaný chodník zeleňou

Vrakuňa - Hradská


26. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Znečistenie auta po kosení

Vrakuňa - Toryská


25. mája 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Cyklochodník Dvojkrížna (Vrakuňa)

Vrakuňa - Dvojkrížna


24. mája 2018

5 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Odpad pri protihlukovom múre

Vrakuňa - Hradská


21. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
 

Štrk po zimnom posype

Vrakuňa - Stavbárska


21. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Anonymné nahlasovanie neplatičov dane za psa

Vrakuňa - Rajčianska


20. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 
V riešení
 

Poškodený detský prvok

Vrakuňa - Hradská


16. mája 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Zatopený chodník po daždi na Rajčianskej 6

Vrakuňa - Rajčianska


15. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Odstránené pletivo a rušenie nočného kľudu

Vrakuňa - Stavbárska


13. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Poškodený smetný kôš

Vrakuňa - Majerská


10. mája 2018

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
 

Nepokosené

Vrakuňa - Čilížská


07. mája 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
 

Výtlky na Priehradnej ul - ulica Na piesku

Vrakuňa - Priehradná


04. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Odtrhnutý stĺpik

Vrakuňa - Hradská


04. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení